Om IMPRA

Vad är IMPRA?

IMPRA är en förening och ett nätverk som bildades 2 april 2006 på initiativ av Lina Nyberg Ljungkvist och Gunilla Törnfeldt (f. Hedin).

Ordet IMPRA är en ordlek av ordet improvisation och en ”feminin” ändelse. Föreningen är öppen för alla, oavsett kön, sexuell läggning och härkomst, som delar föreningens mål och visioner.

IMPRA är ett nätverk för ökad jämställdhet inom musikområdet. En av de stora uppgifterna är att stödja och främja kvinnliga musikstuderande/musiker som arbetar med improvisation oavsett genre. Detta eftersom det finns en stor brist på kvinnor, framförallt instrumentalister inom dessa områden.

IMPRA:s vision är ett musikliv där fokus ligger på musiken och musikern/kompositören, där alla har lika möjligheter att utöva detta yrke.

IMPRA:s mål är att inte längre behövas.

Vad gör IMPRA?


IMPRA...
  • kartlägger och synliggör kvinnliga musiker.
  • erbjuder utbildning och fortbildning i genusmedvetenhet för verksamma inom musikområdet (pedagoger, musiker, studenter och beslutsfattare).
  • anordnar seminarier och diskussioner om genusfrågor i musiklivet och i musikundervisning.
  • skickar ut nyhetsbrev till medlemmar gällande aktuella bidragsansökningar, stipendier, konserter och annan viktig information.
  • anordnar kontinuerliga nätverksgenererande träffar.
  • fungerar som stöd, inspiration och sambandcentral för medlemmarna.
  • tjänstgör som plattform, administratör och stöd för medlemmars projektidéer.
  • främjar debatt i samhället om genusproblematiken i musiklivet.

Läs mer om IMPRA här>>